Hoe ziet een behandeltraject er uit?

Aanmelden voor logopedie kan telefonisch, via e-mail, via Whatsapp of persoonlijk aan de balie bij de behandellocatie. We proberen dan zo snel mogelijk een afspraak te maken voor kennismaking en een intakegesprek. Na intake, onderzoek en/of observatie wordt een behandelplan opgesteld.

Voor een optimaal resultaat van de behandeling is een actieve inzet van u als cliënt / ouder / verzorger belangrijk. Het kan noodzakelijk zijn dat er thuis geoefend wordt. U krijgt instructies van de logopedist mee naar huis en deze worden de volgende behandelsessie weer besproken.

Sentro Logopedia Boneiru
helpt als er problemen zijn of verwacht worden met stem, spraak, taal, gehoor en slikken