Waar helpen wij je mee?

logopedie-bonaire-stem

Stem en adem

De stem is het geluid dat we maken om te spreken.
 Met behulp van onze adem brengen we de stembanden in beweging die zorgen voor het stemgeluid. De hoogte en luidheid van de stem hebben ook invloed op de betekenis van de taal. En doormiddel van onze stem kunnen we laten blijken hoe we ons voelen.

Voorbeelden van problemen met stem en adem zijn:

 • astma, copd, hyperventilatie
 • stemproblemen als heesheid, pijn, vermoeidheid, volume, enz.
logopedie-bonaire-spraak

Spraak

Onze gesproken taal bestaat uit zinnen en woorden die worden gevormd door klanken. Het maken van woorden doormiddel van klanken noemen we spraak.

Voorbeelden van problemen met spraak zijn:

 • achterstand in de spraakontwikkeling
 • articulatie problemen
 • stotteren/broddelen
 • spraakproblemen als gevolg van neurologische aandoeningen
logopedie-bonaire-taal

Taal

Taal is een middel om informatie uit te wisselen, te communiceren. Dat gebeurd door, volgens bepaalde regels, tekens of symbolen aan elkaar te koppelen. Dat kunnen woorden zijn maar bijvoorbeeld ook gebaren.

Voorbeelden van problemen met taal zijn:

 • taalontwikkelingsstoornissen
 • dyslexie
 • communicatieproblemen na een hersenbloeding of trauma
 • communicatieproblemen door dementie, een verstandelijke beperking of een neurologische aandoening
logopedie-bonaire-gehoor

Gehoor

Communicatie is spreken en luisteren. Hoe je geluid, en dus spraak en taal, waarneemt en verwerkt beïnvloedt je reactie en communicatie.

Voorbeelden van problemen met gehoor zijn:

 • slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
logopedie-bonaire-slikken

Slikken

Bij het slikken zijn dezelfde spieren en zenuwen betrokken als bij het spreken. Om veilig en goed te kunnen eten en drinken moeten de spieren van mond en keel goed in balans zijn met elkaar.

Voorbeelden van problemen met slikken zijn:

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • eet- en drinkproblemen bij volwassenen
logopedie-bonaire-mondgewoonte

Mondgewoonten

De vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond zoals de kauw-, tong- en lipspieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) negatief beïnvloeden, kan een foutieve articulatie veroorzaken en er is een verhoogde kans op oorproblemen en infecties aan mond en keel.

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn:

 • open mondgedrag en/of mondademen
 • foutieve lip- en tonggewoonten
 • afwijkend kauwen of slikken
 • duim-/vinger- of speenzuigen

Sentro Logopedia Boneiru
helpt als er problemen zijn of verwacht worden met stem, spraak, taal, gehoor en slikken